Skip to Page Content
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He
Li Be
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B C N O F Ne
Na Mg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Si P S Cl Ar
Now Invent
.TM

American Elements onderhoudt trots langdurige activiteiten in België. Deze omvatten ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's in verschillende Belgische nationale laboratoria en universiteiten zoals de universiteit van Leuven en de Europese Commissie, Instituut voor materialen en metingen in Geel. Onze productieactiviteiten bieden grote commerciële productiehoeveelheden aan Belgische grote fabrikanten, waaronder IMEC en Umicore .

We sponsoren ook elk jaar veel waardige geavanceerde technologieprogramma's in België, zoals de Summit Biomedica Life Sciences in Luik , de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Polymer Group en het Belgian Organic Synthesis Symposium.


American Elements est fière de ses opérations de longue date en Belgique. Il s'agit notamment de soutenir des programmes de recherche et de développement dans plusieurs laboratoires nationaux et universités belges tels que l'Université de Louvain et la Commission européenne, l'Institut des matériaux et mesures de Geel. Nos activités de fabrication fournissent de grandes quantités de production commerciale aux principaux fabricants belges, y compris IMEC et Umicore.

Nous sponsorisons également chaque année de nombreux programmes technologiques de pointe en Belgique, tels que le Summit Biomedica Life Sciences à Liège, la réunion annuelle du Belgian Polymer Group et le Belgian Organic Synthesis Symposium.

Products