Skip to Page Content
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He
Li Be
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B C N O F Ne
Na Mg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Si P S Cl Ar
Now Invent
.TM

Η American Elements χορηγεί ετησίως πολλά αξιόλογα προηγμένα προγράμματα στην Ελλάδα, όπως το Vortex Matter σε νανοδομημένους υπεραγωγούς στη Ρόδο και το 2ο Διεθνές Συμπόσιο για τα διαφανή αγώγιμα οξείδια στην Χερσόνησο της Κρήτης. Έλληνες πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συστήματα απογραφής Just In Time μέσω του ευρωπαϊκού μας δικτύου διανομής, το οποίο έχει επιτύχει τη συμμόρφωση με το REACH.

Products